top of page
מרימבה

כלי הקשה שמקורו בדרום אפריקה.

כל תו נשען על תיבת תהודה פרטית.

תיבות תהודה אלו מגבירות ומחדדות כל תו ותו, והמנגינה מתחברת לכדי הרמוניה מופלאה.

 

 

 

 

bottom of page