מרימבה

כלי הקשה שמקורו בדרום אפריקה.

כל תו נשען על תיבת תהודה פרטית.

תיבות תהודה אלו מגבירות ומחדדות כל תו ותו, והמנגינה מתחברת לכדי הרמוניה מופלאה.

 

 

 

 

© 2013 by Gan Vzlil  050-2518023, 0547618612 | ganvzlil@gmail.com