מרימבה

כלי הקשה שמקורו בדרום אפריקה.

כל תו נשען על תיבת תהודה פרטית.

תיבות תהודה אלו מגבירות ומחדדות כל תו ותו, והמנגינה מתחברת לכדי הרמוניה מופלאה.

 

 

 

 

מרימבה על אבנים משתלבות
מרימבה על אבנים משתלבות

מרימבה כתומה
מרימבה כתומה

מתקנים מוסיקליים
מתקנים מוסיקליים

מרימבה על אבנים משתלבות
מרימבה על אבנים משתלבות

1/10