top of page
אורגן רחוב

אורגן רחוב זהו הכלי  המיוחד ביותר בגן המוזיקלי הוא מתחקה אחרי המקור (אורגן)בצורה מושלמת

כלי נגינה כרומטי המשלב קצב, הקשה ותווים.

הכלי מכיל את התווים וחצאיהם. התווים בו מסודרים בדומה ל"אורגן" על פי סדר "הלבנים

והשחורים". ניתן לנגן בו את כל הסולמות והשירים.

כלי זה בעל יכולת מוסיקלית אבסלוטית.

, בכלי זה ניתן לנגן עשרות שירים בעזרת מערכות הלמידה שלנו.

bottom of page