top of page
מובייל

מובייל תו -

קולנים שמפיקים תווים שונים ויוצרים כל סולם מוסיקלי עפ''י בקשה.

המובייל הוא כלי מזמין, צבעוני וצליליו ערבים לכל אוזן. הוא מהווה בסיס לכל גן מוסיקלי ומרחב

ציבורי מנגן.

 

מובייל אקורד-

כל צלע במרובע הינה תו. השילוב בין התווים השונים יוצר אקורד ומפה שמו אקורד- מובייל. תפקיד האקורד מובייל הוא ליווי הנגינה השוטפת בגן והוא מוביל להרמוניה מוסיקלית ופריחה של הנאה ולמידה.

 

 

bottom of page