top of page
אודות

גן וצליל

כלי נגינה חברתיים

"גן וצליל" הוקמה כדי לשנות את החשיפה לכלי נגינה, כדי לחבר את עולם הצליל והחברה.

אנו מאמינים שכלי נגינה מובילים תהליכים חברתיים וכי האדם מושפע מסביבתו ומהנקרה בדרכו, מתוך האמונה הזאת ייסדנו את כלי הנגינה החברתיים הנמצאים במקומות נגישים.

גנים מוזיקליים

אנו מתמחים בבניית פינות נגינה , מתקנים מוזיקליים  חצרות מוזיקליות  הכלים שלנו עמידים לשימוש יומיומי ולתנאי מזג האוויר ,

ניתן להתאים פינת נגינה עפ''י דרישה.

נכון לשנת 2022  החברה הקימה כ 450 פרויקטים גן מוזיקלי קיים כיום קיים כמעט בכל עיר בישראל

ובכל עיר כמעט ישנו בית הספר עם חצר מוזיקלית ססגונית ומיוחדת תוצרת "גן וצליל".

 

מערכות למידה מוטמעות בכלים

פיתחנו עבור המתקנים  מערכות למידה שבעזרתן גם חסרי ידע מוסיקלי מקדים  יוכלו לנגן.

מערכות הלמידה מוטמעות בכלים ומדריכות את הנגן צעד אחר צעד בשימוש בכלי.

המערכות כוללות שירים לדוגמא הסבר על תווים ומגוון התנסויות שיובילו להצלחה .

הם באות לידי ביטוי בסמארטפון ובשילוט בגן .

כמו כן, ישנה אפשרות למערכות למידה מדעיות המסבירות על אורכי גלי קול, תהודת צלילים

ומגוון נושאים נוספים.

יוזמי הפרויקט :

רועי ביטון וישראל בן -עמי

כלי הנגינה שלנו מעולים ומובילים אחריהם תהליכים חברתיים

פיקאסו וילד.jpg
bottom of page