גלגל גשם

גלגל גשם -

מסובבים את הגלגל וצלילי גשם נפלאים יחלו מטפטפים.
כן, זה גלגל קסם והוא עושה צלילים של גשם.

© 2013 by Gan Vzlil  050-2518023, 0547618612 | ganvzlil@gmail.com