top of page
תופה

התופה היא כלי מתכתי המפיק צלילים עמוקים ובלתי נשכחים, היא תוף מלודי המנגן תווים. בכל קשת עליה נקיש נשמע צליל שונה, התוף מנגן קצב והתופה - תווים.

התווים מכוונים לסולמות שונים ומקנים אופי שונה מתופה לתופה. התופה בעלת יכולת הרמונית יוצאת דופן. 

 

 

 

bottom of page