הלומישם

הלו, מי שם? -

רב שיח, מדברים למרחקים ,לוחשים בקצה המתקן והחבר לשיח שומע ממרחק בצדו השני. ניתן להתקין מתחת לאדמה או מעל האדמה כגדר שמקיפה את הגן המוסיקלי.

 

© 2013 by Gan Vzlil  050-2518023, 0547618612 | ganvzlil@gmail.com