top of page
חצר מוזיקלית  

חצר מוזיקלית מופלאה מתאימה לכל מקום שיש בו חברה.

בתי ספר נהנים  מחצר מוסיקלית שמוסיפה רבדים נוספים לחצר המוסד, מקום פורקן לרגש, מקום שבו נותנים לתלמידים מקום ליצירתיות, החצר המוסיקלית מוסיפה נופך מיוחד ותוספת מיוחדת לבית הספר.

ניסיון

נכון לשנת 2022 הקמנו כבר 300 גנים מוזיקליים בבתי ספר ובמוסדות חינוך.הפרויקט שלנו      "חצר מוזיקלית" בבתי ספר התחיל בשנת 2013 בשנה זאת השקנו את הפרויקט לראשונה בישראל ומשם הוא התפשט כאש בשדה קוצים.

זכינו להקם פרויקטים בכל המדינה מקרית שמונה ומבית הספר חצר מוזיקלית  "קשת" בכפר ורדים והגן המוזיקלי ביה''ס הירדן   ועד בתי הספר היסודיים  של אילת ובתי הספר הדרומיים של חבל הבשור והערבה .

תגובות בתי הספר שמודים לנו ללא הפסקה והערכה רבה שאנחנו מקבלים בקרב מנהלי בתי ספר ומורים, מדברות בעד עצמן ומבחינתנו ההוכחה להצלחת הפרויקט היא התשובה בשטח, התודות מתבטאת  בהזמנה של עוד כלי נגינה לחצר והמלצה לקולגות.

הקסם המוזיקלי במוסדות החינוך

בבית ספר ובגן הילדים חצר מוזיקלית תורמת לגיבוש החברתי ומוסיפה עניין ולכידות בחצר.             היא הופכת למוקד עניין נוסף בהפסקה, ומורים וגננות אף מנצלים אותה ללמידה חוץ כיתתית.    ילדים שאינם מוצרים את עצמם במשחקי תנועה וכדור יכולים למצוא את עצמם בפינה המופלאה הזאת, וגם ,חובבי משחקי התנועה והכדור יכולים למצוא בעצמם את הפינה השלווה הנעימה של עולם הצליל.

מערכות למידה

בכדי לשמר את הגוון הלימודי של בתי הספר בחצר המוזיקלית פיתחנו מערכות למידה, הם שילוט מול כלי הנגינה בגן  המוזיקלי שבאמצעותם הנגן יכול לשחק וללמוד תווים ולהתנסות בשירים לדוגמא.

יתרה מזאת, פתחנו את המערכות המדעיות שחושפת למידע  מרתק על הקשר בין עולם הפיזיקה לעולם הצליל, השילוט כולל ניסויים פשוטים של ילד יהיה סקרן לנסות ולגלות וכך הגן המוזיקלי מקבל גוון לימודי , ממש חצר מוזיקלית לימודית

 חוויית ההצלחה בנגינה בגן המוזיקלי  מעצימה, מחזקת ובונה את הביטחון העצמי והמעמד החברתי של המנגנים, בחצר המוזיקלית ילדים יכולים להתקרב לילדים נוספים ולהתחבר בזכות שפה ויכולת מוזיקלית

 

אנחנו מאמינים שאדם נולד עם מוזיקה בגופו ובנשמתו מיומו הראשון ועד האחרון.                  בהשראתו של אחד מגדולי המלחינים נסכם

מוזיקה היא המתווך בין החיים הרוחניים לחיים החושיים" לוודוויג ואן בטהובן"

חצר מוזיקלית ביה''ס רבין אשדוד
bottom of page